Lista de verificación de síntomas pediátricos (PSC)